فهرست اصلی

انجمن

 

 

مسئول انجمن‌های علمی مرکز: محسن صابری

 

عنوان

تعداد اعضا

انجمن علمی حسابداری

انجمن علمی  نقشه‌کشی صنعتی

انجمن علمی متالورژی

انجمن علمی کامپیوتر

انجمن علمی بیمه

انجمن علمی حقوق

انجمن علمی مترجمی خبرانگلیسی

انجمن علمی فرهنگ و هنر

انجمن علمی صنایع غذایی

15

5

7

17

7

7

7

7

10