فهرست اصلی

سازمان دانشجویان

حضرت آیت الله خامنه‌ای:

به نظر من جهاددانشگاهی فقط یک نهاد نیست، بلکه یک فرهنگ است. هرچه بتوانیم این فرهنگ را در

جامعه گسترش دهیم و آنرا پایدار و استوار کنیم، کشور را به سمت سربلندی، عزت و استقلال حقیقی

پیش برده‌ایم.

دفتر سازمان دانشجویان، این دفتر با هماهنگی مدیریت دانشجویی فرهنگی مرکز  و با اجرای

بیش از 92 طرح فرهنگی در زمینه‌‌های متنوعی مانند دین و قرآن، کتاب و کتابخوانی، علم و اندیشه،

سیاست و اجتماع، ادب و هنر، محرومیت زدایی، گردشگری علمی و فرهنگی و فوق برنامه خدمات

ارزشمندی را به دانشجویان ارائه نموده است. 

 

مسئول سازمان دانشجویان: هاشم سعید جلالی