فهرست اصلی

کارشناسان حوزه اموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسان فارغ   التحصیلان

 

 

سارا قادری

 

 

 

31997283

 

 

 

فاطمه ملازم

 

 

 

31997283

 

 

 

حبیب شکوری

 

 

 

31997283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسان

آموزش

 

 

شهرزاد مینایی

 

 

گروه کامپیوتر

کارشناسی زبان

 

 

31997247

 

 

 

نیره طلایکی

مدیریت امور فرهنگی

گردشگری

گرافیک

حقوق

فناوری زیستی مواد   غذایی

 

 

31997248

 

 

 

شیما عباس زاده گنجی

 

حسابداری

روابط عمومی

کاردانی زبان

عمران

 

 

31997249

 

امور کلاسها

 

 

مرضیه نژاد قرائی

 

 

 

31997261

 

 

 

مسئول امور اساتید

 

 

رضا زیبائی فریمانی

 

 

 

31997279

 

 

 

دبیر شورای آموزش

 

 

سید خسرو اعتضاد

 

 

 

31997287

 

 

 

امور مالی

 

 

حسن زرقانی

 

 

 

31997284

 

کارشناس تربیت بدنی

جواد کاهانی