فهرست اصلی

کارشناسان حوزه اموزش

 

 

 

 

کارشناس فارغ‌التحصیلان

 

فاطمه ملازم

امور دانش آموختگان

 

 

 

سارا قادری

 

 

امور دانش‌آموختگان ترمی

 

 

 

کارشناس آموزش

 

 

شهرزادمینایی

 

 

 گروه کامپیوتر

 

 

نیره طلایکی

 

مدیریت فرهنگی

روابط عمومی

گردشگری

زبان انگلیسی گرافیک، بیمه حقوق

فناوری زیستی مواد غذایی مشاوره ژنتیک

ممیزی انرژی

 

 

 

 

نادر کوهستانی

 

 

حسابداری

نقشه‌کشی صنعتی

 ماشین افزار

جوشکاری، متالورژی

 

 

حبیب شکوری

 

 

امور دانشجویان

پودمانی و ترمی

 

 

 

کارشناس مدرسین

 

 

علیرضاصفرزاده

 

 

امور اساتید

 

 

 

امور کلاسها

 

 

 

مرضیه نژادقرائی

 

 

 

شعبه شریعتی 

 

 

شیما گنجی

 

 

شعبه اندیشه 

 

 

امور مالی

 

حسن زرقانی

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس

تربیت بدنی

 

جواد کاهانی